Rada Programowa

Network PL ma zaszczyt przedstawić członkinie i członków RADY PROGRAMOWEJ,
której misją jest wspieranie Stowarzyszenia w kwestii kierunków jego strategicznego rozwoju.

Danuta Hübner

Pierwszy polski Komisarz w Unii Europejskiej, najpierw ds. handlu, potem ds. polityki regionalnej. Poseł Parlamentu Europejskiego z ramienia Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Pracuje w Komisji Spraw Konstytucyjnych, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Handlu Międzynarodowego. Jest również członkiem Delegacji ds. Stosunków z USA.

Była głównym negocjatorem członkostwa Polski w OECD oraz sekretarzem wykonawczym Europejskiej Komisji Gospodarczej w randze zastępcy sekretarza generalnego ONZ.

W Polsce kierowała Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej. Była również ministrem spraw europejskich, odpowiedzialnym za proces akcesji Polski do UE.

Jaroslaw Pietras

Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Od 2008 do 2020 Dyrektor Generalny w Sekretariacie Generalnym Rady Ministrów UE.

W latach 1990-2006 pracował w kolejnych rządach RP na stanowiskach wysokiego szczebla, m.in. Sekretarza Stanu ds. Europy i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

Marek Prawda

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w okresie od 2016 do 2021 r. W latach 2012-2016 pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Wcześniej był ambasadorem RP w Szwecji i Niemczech, a także był zatrudniony na kierowniczych stanowiskach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 80. ubiegłego wieku działał w “Solidarności”. 

Agnieszka Walter-Drop

Dyrektor Generalny ds. Logistyki i Tłumaczeń Ustnych Konferencji 
w Parlamencie Europejskim.

Była dyrektorem ds. komitetów w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Zewnętrznej UE w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego (2011-2014). Przed przyjazdem do Brukseli była dyplomatką w MSZ (od 2010 zastępca szefa placówki w Ambasadzie RP w Berlinie), dyrektor w Departamencie Europy Zachodniej i Północnej w MSZ (2009-2010), oraz Radca Ambasady RP w Berlinie ds. polityki zagranicznej i spraw UE (2003-2009).

Wcześniej zajmowała się negocjacjami akcesyjnymi Polski do UE jako Zastępca Dyrektora w Departamencie UE i Negocjacji Akcesyjnych MSZ RP (2002-2003), oraz Dyrektor i Szef Sztabu Głównego Negocjatora (1998-2001).