Spotkanie Network PL z Ministrem Piotrem Serafinem: Kluczowe Priorytety Polski w UE

Członkowie i sympatycy Network PL spotkali się w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, aby wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu organizowanym we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP oraz z udziałem Pana Ministra Piotra Serafina oraz Pana Dyrektora Generalnego Macieja Popowskiego. Spotkanie było okazją do zaprezentowania strategicznej agendy Polski w Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście nadchodzącej prezydencji Polski w Radzie UE

Kluczowe Priorytety Polski

Pan Minister Piotr Serafin przedstawił główne priorytety i cele Polski na arenie europejskiej. Podkreślił znaczenie wzmocnienia współpracy w ramach Unii oraz zaprezentował strategiczne inicjatywy, które Polska zamierza realizować podczas swojej prezydencji. W trakcie swojego wystąpienia omówił także istotne wyzwania stojące przed UE i rolę Polski w ich rozwiązaniu.

Nawiązywanie Relacji z Wydziałami SPRP

Spotkanie stworzyło również unikalną okazję do nawiązania relacji z wydziałami Stałego Przedstawicielstwa odpowiedzialnymi za poszczególne polityki. Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z kierownikami Wydziałów i Referatów SPRP, z którymi współpracują na co dzień. To była niepowtarzalna szansa, aby lepiej zrozumieć specyfikę pracy SPRP i wymienić się doświadczeniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedemnaście − szesnaście =