Dezinformacja w epoce COVID-19

Data: 8 czerwca 2020

Chcielibyśmy Was bardzo serdecznie zaprosić do dyskusji na temat: Dezinformacja w epoce COVID-19. Jak pandemia korona wirusa przemieniła się w ‘infodemię’ a Unia Europejska stała przed się areną walki narracji światowych mocarstw.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie opublikowany 10-ego czerwca komunikat Komisji Europejskiej omawiający działania UE w obszarze dezinformacji w kontekście pandemii COVID-19. Podczas debaty poruszymy zagadnienia dotyczące rozpowszechniania “fake newsów”, narracji państw trzecich, możliwości kontroli mediów społecznościowych, roli dziennikarzy oraz tego, w jaki sposób ochronić społeczeństwo przed celową lub niezamierzoną dezinformacją. Naszymi gośćmi będą Tomasz Bielecki, korespondent Gazety Wyborczej w Brukseli oraz Robert Sołtyk, doradca ds. przedstawicielstw Komisji w krajach członkowskich pracujący w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji.