Do Rady Europejskiej ‘przez dziurkę od klucza’ – spotkanie z Piotrem Serafinem

Data: 15 marca 2021

Rada Europejska to prawdopodobnie najbardziej medialna instytucja Unii. Na początek dziesiątki dziennikarzy tłoczących się przy czerwonym dywanie prowadzącym do sali obrad, powoli pojedynczo przechodzący Szefowie Państw (czasem odpowiadający na pytania), potem migawki z samej Sali spotkań i w końcu konferencja prasowa – czasami dopiero nad ranem albo lakoniczny komunikat o fiasku szczytu. Ale co tak naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami? Kto i jak przygotuje szczyt Rady, jakie emocje temu towarzyszą i jaki jest klucz do sukcesu?  

Do Rady Europejskiej ‘przez dziurkę od klucza’ zajrzeliśmy dzięki gościowi naszego webinarium – Panu Piotrowi Serafinowi – Dyrektorowi w Radzie UE, b. Ministerowi ds. Europejskich i Szefowi Gabinetu Przewodniczącego Rady Europejskiej.

Pan Piotr Serafin jest ekonomistą i prawnikiem, absolwent University of Sussex w zakresie integracji europejskiej. Od 1998 był urzędnikiem w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W 2004 objął stanowisko dyrektora Departamentu Analiz i Strategii UKIE. Od 16 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009 pełnił funkcję podsekretarza stanu w tym urzędzie. Po włączeniu UKIE w struktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych 1 stycznia 2010 został powołany na podsekretarza stanu w MSZ. Odwołano go 18 lutego tegoż roku – został wówczas zastępcą szefa gabinetu Janusza Lewandowskiego, komisarza Unii Europejskiej ds. budżetu. 22 maja 2012 powrócił do resortu spraw zagranicznych w randze sekretarza stanu i jednocześnie pełnomocnika premiera ds. koordynacji udziału Prezesa Rady Ministrów w spotkaniach Rady Europejskiej (tj. ministra ds. europejskich). Zakończył urzędowanie 24 września 2014. Po objęciu 1 grudnia tego samego roku przez Donalda Tuska stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej został szefem jego gabinetu. Pełnienie tej funkcji zakończył 30 listopada 2019. Od 2020 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w Sekretariacie Generalnym Rady UE.