Zmiany w globalnym i regionalnym systemie bezpieczeństwa – spotkanie z dr. Jackiem Bartosiakiem

Data: 11 października 2022
Godzina: 19:00

Koleżanki i Koledzy, Członkowie i Sympatycy Network PL,

Mamy zaszczyt serdecznie Was zaprosić na spotkanie z dr. Jackiem Bartosiakiem, ekspertem do spraw geopolityki i strategii, nowoczesnej sztuki wojennej i wojen morskich, nt. zmian w globalnym i regionalnym systemie bezpieczeństwa w następstwie agresji Rosji na Ukrainę.

Jest to już drugie spotkanie z dr. Bartosiakiem organizowane przez Network PL. Ostatnim razem spotkaliśmy się w roku 2017, gdzie po raz pierwszy usłyszeliśmy o ryzyku konfliktu we współczesnej Europie. Po 5 latach czas przeanalizować ostatnie wydarzenia, wyciągnąć wnioski oraz omówić możliwy dalszy ciąg zdarzeń.

Spotkanie odbędzie się 11 października w:

  • Łódzkie House przy Sq. Marie-Louise 2 w Brukseli

oraz w

  • Foyer européen, Sala Schuman, 10 rue Heinrich Heine, Luxmebourg-Gare (video-most)

Spotkanie dostępne jest w pierwszej kolejności dla członków stowarzyszenia.  Pozostałe osoby mają możliwośc zapisania się na listę rezerwową – w przypadku dostępnosci miejsc poinformujemy osoby wg. kolejności zgłoszeń.   Uwaga: Lista rezerwowa w Brukseli została zamknięta.

Serdecznie zapraszamy,
Zarząd Network PL