Spotkanie z Wojciechem Wilkiem, Przezesem Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej

Data: 2 czerwca 2022
Godzina: 20:00
Miejsce: zoom

Koleżanki i Koledzy, Członkowie i Sympatycy Network PL,

Serdecznie zapraszamy na webinarium z prezesem i założycielem Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, Wojciechem Wilkiem. PCPM jest jedną z głównych organizacji organizujących pomoc humanitarną na obszarach kryzysowych poza granicami Polski. PCPM od początku wojny na Ukrainie jest zaangażowany w pomoc osobom dotkniętym skutkami wojny.

Na spotkaniu będziemy rozmawiać o bieżących akcjach pomocowych oraz o ramach działania organizacji humanitarnych w Polsce i Unii Europejskiej.

Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie,
Zarząd Network PL


dr Wojtek Wilk – Prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (www.pcpm.org.pl), specjalista ONZ ds. koordynacji pomocy humanitarnej.

Od 2000 roku związany z pomocą humanitarną i rozwojową, w tym przez 11 lat w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. W latach 2002-2003 był on pracownikiem Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) w Kosowie, zaś w latach 2003-2013 pracownikiem Biura ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ (OCHA). Pracował przez ponad sześć́ lat na Bliskim Wschodzie i w krajach arabskich (2003-2006 oraz 2008-2011), m.in. w Iraku, Jordanii, Sudanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Egipcie. W latach 2008-2011 był głównym ekspertem Sekretariatu ONZ w zakresie sytuacji humanitarnej w Syrii, Jordanii i w Libanie, jak również sytuacji uchodźców irackich w tych krajach. Podczas początkowych miesięcy rewolucji syryjskiej był doradcą ambasadora ONZ w Damaszku w zakresie koordynacji pomocy humanitarej ONZ  (kwiecień-czerwiec 2011). 

Od lipca 2012 nadzoruje program pomocy humanitarnej PCPM dla uchodźców syryjskich w północnym Libanie, w ramach którego pomocą zostało objętych ponad 100 tys. uciekinierów z Syrii. Działania te są finansowane przez MSZ RP, Unię Europejską oraz ONZ, będące największe tego rodzaju polskim programem pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie. Kierowana przez niego Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną m.in. także w Południowym Sudanie i Ugandzie, oraz realizuje programy pomocy rozwojowej m.in. w Gruzji, Etiopii i na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Emergency Medical Team PCPM, prowadzony przez Fundację PCPM, jest jednym z 32 medycznych zespołów ratunkowych na świecie, certyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Emergency Medical Team PCPM niesie pomoc medyczną ofiarom klęsk żywiołowych, takie jak trzęsienia ziemi. Emergency Medical Team PCPM jest także bardzo aktywny w działaniach w odpowiedzi na pandemię COVID-19: od marca 2020 do sierpnia 2021 zrealizował 7 misji medycznych i eksperckich, wspierając walkę z COVID-19 we Włoszech, Kirgistanie, Tadżykistanie, Libanie, Etiopii, Ugandzie i na Madagaskarze.