„Sztuka mówienia, czyli jak mówić, żeby nas słuchano?”

Data: 16 grudnia 2020
Godzina: 19:00

“Powiada się, że w mowie niektórych ludzi słychać nawet błędy ortograficzne.”

— Jerzy Bralczyk

Tym razem nasz Gość, profesor Jerzy Bralczyk opowie o sztuce rozmowy, której tak bardzo nam brakuje. Jak sprawić, aby rozmowa była rzeczywiście wymianą myśli, a nie zamieniała się w wojnę, chęć zaśnięcia czy potrzebę opuszczenia miejsca, z którego dobywają się słowa?

Profesor Jerzy Bralczyk jest wybitnym językoznawcą, profesorem nauk humanistycznych, specjalistą w zakresie języka mediów, reklamy i polityki