Walne zebranie członków Network PL

Data: 24 marca 2022
Godzina: 20:00
Miejsce: Spotkanie wirtualne

UWAGA: Walne zebranie odbędzie się tylko w formule wirtualnej

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Network PL,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Network PL bardzo serdecznie zapraszam Was na Walne Zebranie, które odbędzie się w trybie hybrydowym w czwartek, 24-ego marca 2022, o godzinie 20:00.

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu, zgodnie z artykułem 16(6) zapraszamy na drugie Zebranie, które rozpocznie się w tym samym dniu tj. 24-marca 2022, o godzinie 20:15.

Spotkanie główne odbędzie się w w Lodzkie House (Sq. Marie Louise 2), połączenie wirtualne będzie możliwe za pomocą platformy Zoom.

Do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu niezbędna jest rejestracja i opłacenie składki za 2022 rok. Link do połączenie został rozesłany pocztą elektroniczną.

Jeśli chcesz uczestniczyć w spotkaniu w Lodzkie House (do czego bardzo serdecznie zachęcamy), prosimy o jak najszybsze przesłanie swojego zgłoszenia na adres: zarzad@network-pl.org.

Dla wszystkich naszych Członków, którzy pojawią się osobiście, Zarząd Network PL przygotował drobną niespodziankę!

Porządek obrad Walnego Zebrania:

  • Przywitanie i otwarcie obrad
  • Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta
  • Przedstawienie planów na 2022 rok oraz omówienie wyników ankiety
  • Dyskusja
  • Zakończenie Walnego Zebrania

Po Walnym Zebraniu, zapraszamy wszystkich, którzy pojawili się w Lodzkie House na drobny poczęstunek.

Członków, którzy jeszcze tego nie zrobili, prosimy o opłacenie składki członkowskiej w wysokości 25 EUR nie później niż do 18 marca 2022 roku na konto naszego Stowarzyszenia: PL47 1140 2004 0000 3212 0439 1868, BIC: BREXPLPWMBK z dopiskiem: ‘Składka członkowska za 2022, lub skorzystanie z poniższego kodu QR

Tylko członkowie, którzy opłacili składkę w podanym terminie będą mieli prawo do uczestniczenia w Walnym Zebraniu.

Korzystając z okazji, chcielibyśmy Was bardzo serdecznie poprosić o wypełnienie do 21 marca, krótkiej ankiety dotyczącej naszej działalności oraz kanałów komunikacji dostępnej pod:

Wyniki ankiety omówimy podczas Walnego Zebrania.

Jeśli są dodatkowe kwestie, które również chcielibyście omówić podczas spotkania, prosimy o kontakt w tej sprawie na adres: zarzad@network-pl.org

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd Network PL

Załączniki: