Warsztaty nt. staży i zatrudnienia w instytucjach UE na Uniwersytecie Jagiellońskim

Data: 20 marca 2023
Godzina: 10:30

ramach projektu wspolnie.eu Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z Instytutem Sobieskiego, Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce,  Stowarzyszeniem Network PL, Europe Direct Kraków i Team Europe serdecznie zapraszają 20 marca 2023 o godz. 10:30 na warsztaty pt. ,,Staże i kariera w instytucjach UE”.

W programie warsztatów:

  • Europejska Administracja Publiczna – jak wygląda Polska na tle innych państw członkowskich w zakresie zatrudnienia w instytucjach unijnych?
  • Rola Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) w pozyskiwaniu personelu dla instytucji UE, rodzaje zatrudnienia, szczeble kariery.
  • Test na eurourzędnika/eurourzędniczkę – czy praca w instytucjach unijnych to coś dla mnie?
  • Metodologia rozwiązywania testów werbalnych, numerycznych i abstrakcyjnych. Test z wiedzy o UE.
  • Programy stażowe dla studentów/ek i absolwentów/ek w instytucjach i agencjach unijnych.
  • Wypełnienie aplikacji na staż – na co zwrócić uwagę?

Termin: 20 marca 2023 r. (poniedziałek) w godz. 10:30-13:30

Miejsce: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, sala nr 01, ul. Władysława Reymonta 4, Kraków.

Termin zgłoszeń upływa 17 marca 2023 r. (piątek). Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja na warsztaty jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie wizerunku do celów komunikacyjnych organizatorów wydarzenia. 

Pytania nt. warsztatów prosimy kierować na e-mail: sobieski@sobieski.org.pl