Webinarium „Transformacja Energetyczna w Polsce” z prof. Jerzym Buzkiem

Data: 15 marca 2021

Kolejnym webinarium zorganizowanym przez Stowarzyszenie Network PL było spotkanie z posłem do Parlamentu Europejskiego profesorem Jerzym Buzkiem, podczas którego rozmawialiśmy na temat „Transformacja Energetyczna w Polsce. Jak przekuć czarną rzeczywistość w zieloną szansę?

Profesor Jerzy Buzek został wybrany na posła Parlamentu Europejskiego w 2004 roku, z najlepszym wynikiem wyborczym w całej Polsce. W Parlamencie Europejskim dołączył do największej frakcji politycznej, Europejskiej Partii Ludowej – Europejskich Demokratów (EPP-ED). W 2009 z ramienia Platformy Obywatelskiej po raz drugi został eurodeputowanym z okręgu katowickiego, uzyskując ponownie najwyższe poparcie w skali kraju.

Dnia 14 lipca 2009 został wybrany na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Za jego kandydaturą głosowało 555 z 713 biorących udział w wyborze eurodeputowanych. Funkcję tę pełnił do 17 stycznia 2012.

W 2014 po raz trzeci z rzędu uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Został przewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego. W 2019 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję z listy Koalicji Europejskiej.

Od października 1997 do października 2001 pełnił funkcję premiera RP, stojąc na czele gabinetu tworzonego przez koalicję AWS-UW. W okresie jego rządów Polska przystąpiła do NATO, prowadzono także negocjacje nad członkostwem w Unii Europejskiej. Był pierwszym premierem III RP urzędującym przez pełną czteroletnią kadencję parlamentu.

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetycznym Politechniki Śląskiej w 1963 ze specjalizacją w zakresie mechaniki i energetyki. W 1969 obronił doktorat, habilitował się w 1979. W 1997 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach takich jak ochrona środowiska, procesy chemiczne w inżynierii ochrony środowiska, wymiana masy.  

W 2012, w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych w Polsce, za działalność naukową i państwową, za wybitne osiągnięcia w działalności politycznej na arenie międzynarodowej, został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego.