Zmiany zachodzące w systemie bezpieczeństwa globalnego

W dniu 26 września 2017  w Domu Polski Wschodniej odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie Network PL oraz Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli z udziałem dra Jacka Bartosiaka, eksperta do spraw geopolityki i strategii, nowoczesnej sztuki wojennej i wojen morskich, spotkanie nt. zmian zachodzących w systemie bezpieczeństwa globalnego.

Dr Bartosiak w swoim wykładzie skupił się na kontekście toczącej się obecnie rywalizacji pomiędzy słabnącym globalnym hegemonem USA oraz wyłaniającymi sie mocarstwami regionalnymi takimi jak Chiny i Rosja.

Spotkanie, w którym udział wzięli członkowie oraz sympatycy Network PL z instytucji Unii Europejskiej, NATO oraz przedstawicielstw polskich regionów, poprowadził nasz kolega i członek stowarzyszenia Arkadiusz Langer.

Dr Jacek Bartosiak jest ekspertem do spraw geopolityki i strategii, nowoczesnej sztuki wojennej i wojny morskiej, jest Dyrektorem Programu Gier Wojennych i Symulacji w Fundacji Pułaskiego oraz Senior Fellow w Potomac Foundation w Waszyngtonie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat i partner zarządzający w kancelarii adwokackiej zajmującej się obsługą biznesu. Współpracuje na stałe z miesięcznikiem „Nowa Konfederacja”, jest członkiem Rady Budowy Okrętów w Gdyni.

W Potomac Foundation oraz w Fundacji Pułaskiego zajmuje się geopolityką, bezpieczeństwem oraz konfliktami zbrojnymi, w tym planowaniem przyszłego pola walki.
Na powyższe tematy publikuje i wypowiada się w mediach w Polsce i za granicą.

W szczególności interesuje się polityką bezpieczeństwa USA oraz rywalizacji największych mocarstw, w tym kwestiami bezpieczeństwa na Zachodnim Pacyfiku i w Eurazji.
Doktor nauk społecznych, obronił doktorat w Polskiej Akademii Nauk na temat sytuacji geostrategicznej Stanów Zjednoczonych i Chin na Zachodnim Pacyfiku i w Eurazji w kontekście amerykańskiej koncepcji wojny powietrzno-morskiej.
Autor książki „Pacyfik i Eurazja. O wojnie”.