Podsumowanie szkolenia przygotowawczego w dn. 10-11 czerwca

W dniach 10-11 czerwca 2017, w budynku Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej odbyło się organizowane przez Stowarzyszenie Network PL szkolenie przygotowujące kandydatów do zbliżającego się otwartego konkursu organizowanego przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) w celu rekrutacji nowych urzędników służby publicznej na stanowiska administratorów (AD 5) oraz na stanowiska pracowników kontraktowych (CAST).

W bardzo miłej atmosferze, z udziałem wspaniałych uczestników, szkolenie w językach angielskim i polskim prowadzili dr Ewa Hartman oraz dr Bartosz Żukowski, wyspecjalizowani trenerzy z doświadczeniem w przygotowywaniu kandydatów do poszczególnych etapów konkursu EPSO.

Bardzo dziękujemy!!