Polak nowym Dyrektorem Generalnym Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego

Sukcesem dla Polski zakończył się wybór na nową kadencję Dyrektora Generalnego Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPBM). Został nim Ambasador Grzegorz Poznański.

Objęcie przez Polaka funkcji Dyrektora Stałego Sekretariatu RPMB jest wynikiem wielomiesięcznych działań resortu spraw zagranicznych, który przeprowadził szeroką i intensywną akcję promocji polskiej kandydatury. W wysiłki te osobiście zaangażowany był minister Jacek Czaputowicz.  Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Ambasador Grzegorz Poznański został najwyżej oceniony przez członków Komitetu Wysokich Urzędników RPMB. Polak okazał się najlepszy wśród ponad 80 zaakceptowanych formalnie kandydatów.

Grzegorz Marek Poznański to zawodowy dyplomata od 23 lat pracujący w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Mianowany urzędnik służby zagranicznej i cywilnej.  Zajmował różne stanowiska na wysokich szczeblach kariery w MSZ i na placówkach zagranicznych, w tym dyrektora departamentu, ambasadora i wiele innych. Pracował m. in. w departamentach polityki europejskiej i polityki bezpieczeństwa oraz na placówkach w Genewie, Tallinie, a ostatnio w Wilnie. Uczestniczył w wielu negocjacjach, spotkaniach, konferencjach międzynarodowych, w tym w zakresie rozbrojenia i nieproliferacji. Koordynował w MSZ przewodnictwo Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego w latach 2015-2016. Członek grupy ekspertów rządowych ONZ ws. rakiet w latach 2007-2008, uczestnik prestiżowego programu ONZ ds. rozbrojenia (UN Disarmament Fellowship), Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej (KSAP) oraz obronności państwa (Akademia Obrony Narodowej). Studiował także w Chinach.

Rada Państw Morza Bałtyckiego, której Polska jest członkiem – założycielem, to najważniejsza bałtycka organizacja międzyrządowa, regionalne forum refleksji politycznej i współpracy projektowej skupiające Polskę, państwa bałtyckie, nordyckie, Rosję i Niemcy oraz przedstawiciela UE. Wybór  reprezentanta Polski na szefa Sekretariatu w tak prestiżowej i rozpoznawalnej instytucji jest ważnym osiągnięciem politycznym i wizerunkowym naszego kraju. Piastowanie tego stanowiska przez Polaka zdecydowanie umacnia naszą rolę w regionalnej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego.