Network PL powołuje Radę Programową

Stowarzyszenie Network PL ma zaszczyt przedstawić członkinie i członków RADY PROGRAMOWEJ, której misją jest wspieranie Stowarzyszenia w kwestii kierunków jego strategicznego rozwoju.

❖ Danuta Hübner
Pierwszy polski Komisarz w Unii Europejskiej, najpierw ds. handlu, potem ds. polityki regionalnej. Poseł Parlamentu Europejskiego z ramienia Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Pracuje w Komisji Spraw Konstytucyjnych, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Handlu Międzynarodowego. Jest również członkiem Delegacji ds. Stosunków z USA.
Była głównym negocjatorem członkostwa Polski w OECD oraz sekretarzem wykonawczym Europejskiej Komisji Gospodarczej w randze zastępcy sekretarza generalnego ONZ.
W Polsce kierowała Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej. Była również ministrem spraw europejskich, odpowiedzialnym za proces akcesji Polski do UE.

❖ Jarosław Pietras
Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Od 2008 do 2020 Dyrektor Generalny w Sekretariacie Generalnym Rady Ministrów UE.
W latach 1990-2006 pracował w kolejnych rządach RP na stanowiskach wysokiego szczebla, m.in. Sekretarza Stanu ds. Europy i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

❖ Marek Prawda
Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w okresie od 2016 do 2021 r. W latach 2012-2016 pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Wcześniej był ambasadorem RP w Szwecji i Niemczech, a także był zatrudniony na kierowniczych stanowiskach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 80. ubiegłego wieku działał w “Solidarności”.

❖ Grzegorz Tobiszowski
Poseł Parlamentu Europejskiego, członek frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR). Członek komisji przemysłu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, zastępca w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz w Komisji Budżetowej. Członek Delegacji ds. stosunków z Chińską Republiką Ludową.
Były Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Były Prezes Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Okręgu 31 – Katowice. Poseł na Sejm czterech kadencji.

❖ Agnieszka Walter-Drop
Dyrektor Generalny ds. Logistyki i Tłumaczeń Ustnych Konferencji
w Parlamencie Europejskim.
Była dyrektorem ds. komitetów w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Zewnętrznej UE w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego (2011-2014). Przed przyjazdem do Brukseli była dyplomatką w MSZ (od 2010 zastępca szefa placówki w Ambasadzie RP w Berlinie), dyrektor w Departamencie Europy Zachodniej i Północnej w MSZ (2009-2010), oraz Radca Ambasady RP w Berlinie ds. polityki zagranicznej i spraw UE (2003-2009).
Wcześniej zajmowała się negocjacjami akcesyjnymi Polski do UE jako Zastępca Dyrektora w Departamencie UE i Negocjacji Akcesyjnych MSZ RP (2002-2003), oraz Dyrektor i Szef Sztabu Głównego Negocjatora (1998-2001).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzynaście + jeden =