Zielone światło dla nowych ram kompetencji

Rozpoczął się proces transformacji EPSO. Pierwszy krok to modernizacja ram kompetencji.

Za realizowanie celów instytucji europejskich odpowiadają przede wszystkim pracownicy. Dlatego też ich kompetencje muszą być jak najlepiej dopasowane do zadań i wartości instytucji. Jest więc bardzo ważne, aby pracownicy na wszystkich szczeblach i we wszystkich instytucjach UE, niezależnie od pochodzenia, płci, religii, kultury czy stanowiska, mieli pewne wspólne kompetencje.

Od 2010 r. EPSO stosuje ramy kompetencji obejmujące osiem kompetencji ogólnych, które są testowane podczas oceny zintegrowanej. Wraz z upływem czasu potrzeby instytucji UE zmieniają się. Przegląd ram kompetencji to pierwszy krok budowania zróżnicowanego, utalentowanego zespołu, który może skutecznie zaspokoić potrzeby instytucji i który będzie odzwierciedlał zmiany, jakie zachodzą dziś na rynku pracy.

Nowe ramy kompetencji określają kompetencje niezbędne do skutecznego wykonywania pracy na danym stanowisku i jasno określają, na użytek procedur naboru, jakimi kompetencjami powinni wykazać się kandydaci podczas testów konkursowych.

Kompetencje stanowią integralną część procedury naboru, ponieważ na ich podstawie ocenia się predyspozycje kandydata do wykonywania danej pracy. Można dzięki nim prowadzić ukierunkowaną rekrutację oraz określić wyraźne oczekiwania wobec potencjalnych kandydatów.

Należy pamiętać, że w przypadku bardziej specjalistycznych stanowisk instytucje UE szukają kandydatów, którzy oprócz kompetencji ogólnych mają również wysokie kwalifikacje w swoich specjalizacjach. Informacje na temat kompetencji wymaganych w danej dziedzinie oraz testów mających na celu ocenę umiejętności o charakterze ogólnym i kompetencji związanych z dziedziną konkursu znajdują się w ogłoszeniu o konkursie.

Zapoznaj się z nowymi kompetencjami ogólnymi, które będą oceniane podczas testów oceny zintegrowanej, i sprawdzaj regularnie naszą stronę internetową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedemnaście + 16 =