Bogactwo ścieżek kariery w Komisji Europejskiej: Junior Professionals Programme

Ścieżek i możliwości kariery w Komisji Europejskiej jest wiele, a jeden program oferuje ich aż 50 w roku. Junior Professionals Programme (JPP) rokrocznie przyjmuje 50 utalentowanych ludzi u progu swojej kariery zawodowej, oferując im poznanie od podszewki Komisji Europejskiej i jasną perspektywę dołączenia do europejskiej służby cywilnej. Czym dokładnie jest program, na jakich zasadach funkcjonuje i jak przebiega rekrutacja? W tym krótkim wpisie zaznajomimy Was z ABC Junior Professionals Programme.

Czym jest JPP?

Komisja Europejska powołała JPP do życia w 2018 roku. Celem programu jest rozwój i zatrzymanie w instytucji młodych osób, które stały się już częścią korpusu pracowniczego Komisji Europejskiej (np. stażystami lub stażystkami), a także przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności pożądanych przez Komisję.

Zalety programu

Dwa razy w roku Komisja Europejska wybiera do 25 osób spośród stażystek i stażystów Blue Book, stażystów i stażystek Joint Research Centre, pracowników i pracowniczek kontraktowych, pracowników i pracowniczek zatrudnionych na czas określonych, a także permanentych członków i członkiń służby cywilnej, którzy pracują w jednej z dyrekcji generalnych, gabinetów komisarzy i komisarek, biur Komisji Europejskiej lub agencji wykonawczych.

Osoby, które z powodzeniem przebrną przez proces rekrutacyjny otrzymują 3-letni kontrakt w Komisji Europejskiej. W pierwszym roku trwania programu wybrani kandydaci i wybrane kandydatki odbywają dwie 6-miesięczne misje w dwóch różnych dyrekcjach generalnych, po czym wracają do swojej macierzystej jednostki na pozostały czas trwania kontraktu. Ponadto w ramach programu, uczestniczki i uczestnicy biorą udział w dedykowanych sesjach rozwojowych, realizują własny projekt oraz otrzymują możliwość podejścia do wewnętrznego konkursu na urzędnika europejskiego lub urzędniczkę europejską, który umożliwia dołączenie do służby cywilnej.

Czy spełniasz kryteria?

Program dedykowany jest osobom rozpoczynającym swoją karierę zawodową. Przystąpić mogą do niego wyłącznie osoby, które w dniu zamknięcia przyjmowania zgłoszeń posiadają co najwyżej 3 lata płatnego doświadczenia zawodowego (w lub poza instytucjami unijnymi). Doświadczenie zawodowe kalkuluje się, począwszy od dnia uzyskania dyplomu, który umożliwia udział w programie (tj. przynajmniej tytuł licencjata).

Process rekturacji

Proces rekrutacyjny składa się z czterech etapów.

W pierwszej kolejności zainteresowani kandydaci i kandydatki wypełniają formularz zgłoszeniowy, w którym informują o swoim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym oraz przedstawiają motywację do udziału w Junior Professionals Programme.

Wszyscy kandydaci i kandydatki, którzy spełniają kryteria formalne udziału w programie otrzymują zaproszenie do napisania testów z zakresu analizy tekstu pisanego, myślenia numerycznego i abstrakcyjnego.

Pomyślne przebrnięcie przez fazę testową konkursu kwalifikuje do pierwszej z rozmów rekrutacyjnych. Odbywa się ona na poziomie macierzystej dyrekcji generalnej. Zasady przeprowadzania rozmów w dyrekcjach generalnych nie są ustandaryzowane. Pytania mogą dotyczyć między innymi motywacji do udziału w programie, priorytetów Komisji Europejskiej lub konkretnej dyrekcji generalnej, a także dotychczas wykonywanych obowiązków.

Finałowym etapem konkursu jest ogólnokomisyjna rozmowa rekrutacyjna. Przystępuje do niej ok. 100 kandydatów i kandydatek. Rozmowa podzielona jest na dwie części. Pierwszym zadaniem jest przygotowanie ośmiominutowej prezentacji dotyczącej historii, prawa i polityki Unii Europejskiej na podstawie 3 lub 4 losowo wybranych obrazków. Na przygotowanie prezentacji otrzymuje się 20 minut. Po jej zakończeniu komisja rekrutacyjna zadaje dwa pytania do prezentacji. Druga część rozmowy poświęcona jest motywacji kandydata lub kandydatki oraz sprawdzeniu umiejętności miękkich poprzez zadanie pytań sytuacyjnych. Na tym etapie rekrutacji kandydaci i kandydatki mogą również wskazać preferowane dyrekcje generalne.

Po kilku tygodniach oczekiwania informacja o rezultacie rozmowy przekazywana jest poprzez unijny system rekrutacji kandydatów i kandydatek.

Czy JPP jest dla Ciebie?

Choć ścieżka do zostania komisyjnym Junior Professional jest długa i wyboista, nie sposób nie docenić oferowanych przez nią możliwości. JPP to długoterminowy i płatny program umożliwiający poznanie szeregu unijnych polityk, doświadczenia różnych stylów zarządzania, zbudowania rozległej sieci kontaktów oraz dołączenia na stałe do europejskiej służby cywilnej.

Moja przygoda prowadzi mnie przez zespół zrównoważonego zarządzania wodą słodką w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska oraz zespół szkolnictwa wyższego w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury. Choć są to tematy nieodległe naszemu życiu, są one zdecydowanie odległe moim dotychczasowym doświadczeniom zawodowym. Mimo że wgłębienie się w gąszcz aspektów definiujących europejską politykę wodną jest nie lada wyzwaniem, z ekscytacją stawiam mu czoła.

Które zakamarki Komisji Europejskiej czekają na Ciebie ?


O Autorze:

Hubert Smoliński, uczestnik JPP10, specjalista w zespole zrównoważonego zarządzania wodą słodką w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska. Pracę w Komisji rozpoczął w 2022 roku jako Blue Book Trainee w Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów. Prawnik specjalizujący się w prawie antydyskryminacyjnym. Absolwent Skoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwanaście + 12 =