Spotkanie online – Ukraina jako państwo kandydujące do członkostwaw Unii Europejskiej – Aspekty polityczne i prawne w świetle agresji Rosji

Spotkanie online – Ukraina jako państwo kandydujące do członkostwaw Unii Europejskiej – Aspekty polityczne i prawne w świetle agresji Rosji

Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja Konrada Adenauera oraz Konferencja Ambasadorów RP zaprasza na spotkanie online poświęcone prezentacji raport na…