Inicjatywa Trójmorza – czy to najbardziej ambitny projekt naszych czasów?

Data: 19 maja 2022
Godzina: 12:30
Miejsce: Zoom

Drodzy Koleżanki i Koledzy, Członkowie i Sympatycy Network PL,

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone tematyce Trójmorza, które poprowadzi ekspertka Instytutu Sobieskiego, Pani Danuta Nierada.

Idea Trójmorza nie jest znana szerszej publiczności, chociaż jej założenia i projekty mogą przynieść wymierne korzyści geopolityczne i gospodarcze. Od wsparcia decydentów i mieszkańców zależy czy projekt się powiedzie i czy będzie kontynuowany.

Europa Środkowa to nie tylko pojęcie geograficzne. To także koncepcja polityczna, społeczna i ekonomiczna. Rozwój tej idei trwa co najmniej od średniowiecza, ale szczególnie w ostatnim stuleciu nabrała ona rozmachu i znaczenia.

W trakcie spotkania porozmawiamy o tym:

jak promować w nowoczesny sposób ideę Trójmorza;
jak pokazać, że Europa Środkowa to coś więcej niż tylko region między Wschodem a Zachodem;
jak może ona konkurować z rozwiniętymi gospodarkami i globalnym marketingiem.

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Network PL


Danuta Nierada

Danuta Nierada ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu procesami tworzenia globalnych kampanii reklamowych.  Specjalista w dziedzinie strategii komunikacji, mediów i tworzenia treści, zarówno w mediach tradycyjnych jaki i nowoczesnych. Ponad 20 lat pracowała dla największych agencji reklamowych takich jak Publicis Groupe oraz Saatchi & Saatchi Interactive Solutions.

Obecnie zajmuje się promowaniem wizerunku Polski w kraju i zagranicą. Jest dyrektorem strategicznym i kreatywnym State of Poland Foundation. Drugą dziedziną zainteresowań jest promocja regionu Europy Środkowej ze szczególnym naciskiem na Inicjatywie Trójmorza poprzez anglojęzyczny portal 3SeasEurope.com, w którym jest redaktorem naczelnym. Szczególnie satysfakcjonuje ją organizowanie festiwali, pisanie scenariuszy filmowych oraz książek wspierających globalny marketing Polski.