Komisja Europejska z perspektywy Dyrektora Generalnego – webinarium z Janem Truszczyńskim

Data: 1 kwietnia 2021
Godzina: 19:00

Podczas webinarium z Panem Janem Truszczyńskim – byłym Dyrektorem Generalnym w Komisji Europejskiej – rozmawialiśmy o jego osobistym doświadczeniu zarządzania administracją unijną.

Pan Jan Truszczyński, ur. 1949 w Warszawie, studiował w latach 1967-1972 na Wydziale Handlu Zagranicznego SGH (SGPiS). W 1972 podjął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; kariera zawodowa prawie w całości w obszarze integracji europejskiej (m.in. desk officer ds. EWG 1982-1988, z-ca szefa Misji RP przy Wspólnotach Europejskich 1989-1993, ambasador RP przy UE 1996-2001, doradca Prezydenta RP 2001, pełnomocnik Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE 2001-2003, podsekretarz/sekretarz stanu w MSZ do X.2005, z-ca dyr. generalnego w DG Rozszerzenie w Komisji Europejskiej 2007-2009, z-ca DG i dyrektor generalny DG Edukacja i Kultura w Komisji Europejskiej 2009-2014). Pracował ponadto w bankowości (1993-1996) oraz jako dyr. zarządzający Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (2005-2006).

Na emeryturze od VIII.2014. Doradzał administracji ukraińskiej, wykładał w Uczelni Vistula i w Polskim Instytucie Dyplomacji; obecnie uczestniczy w pracy sieci Team Europe, mazowieckiej Rady ds. UE oraz Konferencji Ambasadorów.