Staże i kariera w instytucjach i agencjach UE – warsztaty na  Katolickim Uniwersytetem Lubelski

Data: 24 kwietnia 2023
Godzina: 11:30

W ramach projektu wspolnie.eu Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z Instytutem Sobieskiego,  Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim (KUL), Europe Direct Lublin, Team Europe i Stowarzyszeniem Network PL serdecznie zapraszają 24 kwietnia 2023 (poniedziałek) w godz. 11:30-15:00

na spotkanie edukacyjne pt. ,,Staże i kariera w instytucjach i agencjach UE”. Warsztaty odbędą się w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-219, Aleje Racławickie 14, Lublin.

Program:

  1. Europejska Administracja Publiczna – jak wygląda Polska na tle innych państw członkowskich w zakresie zatrudnienia w instytucjach unijnych?
  2. Rola Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) w pozyskiwaniu personelu dla instytucji UE, rodzaje zatrudnienia, szczeble kariery.
  3. Test na eurourzędnika/eurourzędniczkę – czy praca w instytucjach unijnych to coś dla mnie?
  4. Metodologia rozwiązywania testów werbalnych, numerycznych i abstrakcyjnych. Test z wiedzy o UE.
  5. Programy stażowe dla studentów/ek i absolwentów/ek w instytucjach i agencjach unijnych.
  6. Wypełnienie aplikacji na staż – na co zwrócić uwagę?

W czasie warsztatów przewidujemy test z wiedzy o UE z upominkami dla najlepszych graczy.

Rejestracja na warsztaty na stronie wspolnie.eu pod linkiem: https://wspolnie.eu/pl/event/spotkanie-nt-stazy-i-karier-w-ue-kul-lublin-2023-04-24-2023-05-24-1494/register

Zgłoszenia zbieramy do 23 kwietnia 2023 (niedziela) do godz. 20.00. Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja na warsztaty jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie wizerunku do celów komunikacyjnych organizatorów wydarzenia.  Pytania dotyczące warsztatów prosimy kierować na e-mail: sobieski@sobieski.org.pl