Z Janem Olbrychtem o Funduszach UE dla Polski

Data: 8 listopada 2021
Godzina: 19:00

8 listopada gośćmi Network PL oraz Domu Polski Wschodniej w Brukseli byli: Jan Olbrycht z Parlamentu Europejskiego, Witold Willak z Komisji Europejskiej oraz Monika Groszkowska z Stalego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Dyskusja nt. funduszy europejskich dla Polski na lata 2021-2027 skupiła się wokół trzech głównych filarów: źródeł finansowania dla Polski w ramach poszczególnych polityk i instrumentów europejskich; szans, jakie te środki stwarzają dla rozwoju Polski w kolejnych latach oraz zasad, które warunkują pełny dostęp do wszystkich kopert finansowych.  Witold Willak, Deputy Head of Unit Wydziału ds. Koordynacji Programów z DG Regio, przedstawil glowne zalozenia i warunku dostępu do srodkow UE dla Polski. Posel Jan Olbrycht, trzykrotny laureat nagród MEP Awards, przyznawanych przez „The Parliament Magazine”, opowiedział o kulisach negocjacji budżetowych na poziomie Parlamentu Europejskiego i scenariuszach towarzyszących procesowi przyjmowania finalnej wersji Wieloletnich Ram finansowych UE oraz pakietu pomocowego Next Generation EU. Monika Groszkowka, Head of Regional Policy Unit w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, omowila glowne priorytety negocjacyjne Polski, a także obszary i kierunki rozwojowe, dla których kryterium sukcesu będzie efektywne i przemyślane uzycie srodkow UE.

Spotkanie poprowadzili: Malgorzata Pitura z Zarządu Network PL oraz Krzysztof Wojcik.