Polak wybrany na Europejskiego Inspektora Ochrony Danych


45841380831_f3f44ffc9d_k-800x450.jpg

Europosłowie wybrali nowego Europejskiego Inspektora Danych Osobowych (EIOD). Przez kolejne 5 lat będzie nim były polski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) Wojciech Wiewiórowski.

Osobę, która pokieruje najważniejszym w Unii Europejskiej urzędem zajmującym się ochroną danych, wskazuje Komisja Swobód Obywatelskich (LIBE) w Parlamencie Europejskim. Dziś (26 listopada) członkowie tej komisji zadecydowali, że nowym EIOD zostanie Wojciech Wiewiórowski. Polak otrzymał 36 głosów. Jego kontrkandydatami byli Francuz Yann Padova (25 głosów) oraz Węgier Endre Szabó (3 głosy).

Teraz decyzja komisji LIBE zostanie przekazana Konferencji Przewodniczących PE, którzy ostatecznie zatwierdzą ten wybór albo oddać go pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Wcześniej kandydaturę Wiewiórowskiego zatwierdzili też unijni ministrowie ds. europejskich podczas spotkania Rady UE w Brukseli. Sporu między PE a państwami członkowskimi zatem nie ma.

Kim jest Wojciech Wiewiórowski?

Polak pełni już obowiązki EIOD od sierpnia, po tym jak zmarł poprzedni Inspektor Włoch Giovanni Buttarelli. Od grudnia 2014 Wiewiórowski był zastępcą Włocha. Wcześniej – od czerwca 2010 r. – pełnił zaś funkcję GIODO, czyli najważniejszego polskiego organu zajmującego się ochroną danych.

Natomiast od 2006 r. był doradcą ds. informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Powołał go na stanowisko ówczesny szef resortu i wicepremier Ludwik Dorn. Wiewiórowski doradzał jednak także kolejnym ministrom – Januszowi Kaczmarkowi, Władysławowi Stasiakowi oraz Grzegorzowi Schetynie.

Z wykształcenia jest prawnikiem i posiada w tej dziedzinie stopień doktora. Specjalizuje się akademicko w prawie konstytucyjnym, europejskim oraz dotyczącym nowych technologii. Od 2003 r. wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Kieruje tam Pracownią Informatyki Prawniczej.

Zadania EIOD

Urząd Europejskiego Inspektora Ochrony Danych istnieje od 2004 r. Jego zadaniem jest czuwanie nad tym, aby instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych.

EIOD doradza też instytucjom i organom unijnym w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i powiązanych obszarów polityki i prawa. Zajmuje się skargami i prowadzi dochodzenia, współpracuje z krajowymi organami w państwach UE w celu zapewnienia spójnej ochrony danych i monitoruje nowe technologie, które mogą mieć wpływ na ochronę danych.

źródło: Euractiv