Joanna Krzemińska-Vamvaka Dyrektorem w OLAF!

Network PL serdecznie gratuluje Joannie Krzemińskiej-Vamvaka powołania na stanowisko Dyrektora Dyrekcji ds. Wydatków – Operacji i Dochodzeń Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). OLAF jest Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej, która bada nadużycia finansowe na szkodę budżetu UE, korupcję i poważne wykroczenia w instytucjach europejskich oraz opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych.

Joanna Krzemińska-Vamvaka, pracuje obecnie jako Kierownik Działu Egzekwowania Prawa, Dostępu do Rynku i MŚP w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu, gdzie odpowiada za Jednolity Punkt Wprowadzania do egzekwowania umów handlowych. Na nowym stanowisku będzie czerpać ze swojego bogatego doświadczenia w prowadzeniu dochodzeń z zakresu ochrony handlu, a także z gruntownej znajomości zagadnień budżetowych, finansowych i zarządzania zasobami ludzkimi.

Od 2006 do 2020 roku, Joanna Krzemińska-Vamvaka pracowała w Dyrekcji ds. Ochrony Handlu w DG ds. Handlu, odpowiadając za prawne i ekonomiczne aspekty dochodzeń w sprawie ochrony handlu, w 2016 r. została kierownikiem działu. Do Komisji dołączyła w 2005 r. jako prawnik dla Dyrekcji Generalnej ds. Energii, gdzie była odpowiedzialna za monitorowanie wdrażania zasad i procedur finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × jeden =