Jakub Boratyński mianowany na stanowisko Dyrektora w DG GROW!

Gratulujemy Jakubowi Boratyńskiemu mianowania na stanowisko Dyrektora „Sieci i zarządzanie” w DG GROW!

Jakub posiada duże doświadczenie jako wieloletni kierownik działów, zarówno w CNECT, jak i HOME. Obecnie odpowiada za cyberbezpieczeństwo i politykę prywatności cyfrowej. Nową dyrekcję wzbogaci swoją rozległą wiedzą i doświadczeniem w zakresie sieci i zarządzania.

Jakub Boratyński był także kierownikiem jednostki „Przestępczość zorganizowana i stosunki z EMCDDA”, która jest odpowiedzialna za zapobieganie cyberprzestępczości, korupcji, seksualnemu wykorzystywaniu dzieci i konfiskacie mienia pochodzącego z przestępstwa. Na tym stanowisku brał udział w negocjowaniu i opracowywaniu unijnej dyrektywy w sprawie cyberataków, a także dyrektywy w sprawie seksualnego wykorzystywania dzieci. Był zaangażowany w utworzenie Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3) oraz opracowanie Strategii Bezpieczeństwa Cybernetycznego UE. Wcześniej zajmował się relacjami UE z Rosją (Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych). Przed dołączeniem do Komisji Europejskiej był dyrektorem Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Jest absolwentem London School of Economics oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × dwa =