Joanna Szychowska Dyrektorem w DG TRADE!

Joanna Szychowska została mianowana Dyrektorem Dyrekcji ds. Azji, Usług i Handlu Cyfrowego, Inwestycji i Własności Intelektualnej DG TRADE.

Joanna Szychowska posiada wieloletnie doświadczenie w procesach regulacyjnych i negocjacjach, obszerną znajomość polityki przemysłowej UE oraz spraw instytucjonalnych i procedur legislacyjnych UE. Obecnie jest kierownikiem działu „Mobilność” w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW). Odpowiada za konkurencyjność branży motoryzacyjnej, morskiej i kolejowej. Wcześniej kierowała działem „Przemysł motoryzacyjny i mobilności”, po kierowaniu działem „przepisów dotyczących zamówień publicznych” w tej samej DG. 

Była członkiem gabinetu wiceprzewodniczącego Güntera Verheugena, odpowiedzialnego za przedsiębiorstwa i przemysł oraz komisarz Danuty Hübner, odpowiedzialnej za politykę regionalną. Joanna Szychowska rozpoczęła karierę w prywatnej kancelarii prawnej w Warszawie. Przed dołączeniem do Komisji w 2004 roku, pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Prawa Europejskiego w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) w Warszawie. Zajmowała się harmonizacją polskiego prawa z prawem unijnym przed przystąpieniem Polski do UE. 

NetworkPL serdecznie gratuluje zasłużonej promocji!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście − 6 =